« Kol 2:8 List do Kolosan 2:9 Kol 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż wniem mieszka wszytka zupełność bóstwa cieleśnie, i jesteście wniem wypełnieni.
2.WUJEK.1923Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność Bóstwa cieleśnie.
3.RAKOW.NTIż w nim mieszka wszytka ona zupełność bóstwa samą rzeczą.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
6.JACZEWSKIWiedźcie, że w Chrystusie wcieliła się wszelka pełność Bóstwa i w nim zostaje;
7.SYMONgdyż w nim mieszka wszystka pełność Bóstwa cieleśnie:
8.MARIAWICIgdyż w Nim mieszka wszystka zupełność Bóstwa cieleśnie,
9.DĄBR.WUL.1973Bo w nim cała pełność bóstwa zamieszkuje cieleśnie.
10.DĄBR.GR.1961Bo w nim cała pełność bóstwa zamieszkuje cieleśnie.
11.TYSIĄCL.WYD5W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała,
12.BRYTYJKAGdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości
13.POZNAŃSKAW Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa.
14.WARSZ.PRASKAW Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej Pełni,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem w nim zamieszkuje cieleśnie cała pełnia natury Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia Boskości.
17.TOR.PRZ.Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.