« 2Sam 10:19 2 Księga Samuela 11:1 2Sam 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się po roku tego czasu, którego zwykli królowie wyjeżdżać na wojnę, posłał Dawid Joaba i sługi swe z nim i wszystkiego Izraela, i pustoszyli syny Ammon i obiegli Rabba: a Dawid został w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881I stało się po roku tego czasu, gdy zwykli królowie wyjeżdżać na wojnę, posłał Dawid Joaba, i sługi swoje z nim, i wszystkiego Izraela, aby pustoszyli syny Ammonowe. I oblegli Rabbę, a Dawid został w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Na początku roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami oraz cały Izrael. Spustoszyli oni synów Ammona i oblegli Rabbę. Dawid zaś został w Jerozolimie.
4.CYLKOWI zdarzyło się po upływie roku od czasu wyruszenia tychże królów, że wyprawił Dawid Joaba wraz z sługami swymi i całym Izraelem. Zniszczyli oni Amonitów i oblegali Rabbę, Dawid zaś pozostał w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKIPo upływie roku od czasu, gdy wyruszyli ci królowie, Dawid wyprawił Joaba wraz ze swoimi sługami z nim, tudzież wszystkich Izraelitów i zniszczyli Ammonitów. Następnie oblegli Rabbę, Dawid zaś pozostał w Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni [ziemię] Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie.
7.BRYTYJKANastępnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie.
8.POZNAŃSKANa początku roku, w porze, kiedy królowie wyruszają na wojnę, wysłał Dawid Joaba z jego sługami i całym Izraelem. Spustoszyli oni [kraj] Ammonitów oraz oblegali Rabbę. Dawid zaś pozostał w Jerozolimie.
9.WARSZ.PRASKAPod koniec roku, kiedy to królowie zazwyczaj wyruszali na wojnę, Dawid posłał Joaba razem ze swymi sługami i całym ludem izraelskim na wyprawę wojenną przeciwko Ammonitom. Zaczęli oblegać Rabba. Tymczasem Dawid pozostawał w Jerozolimie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po upływie roku od czasu wyruszenia tych królów, zdarzyło się, że Dawid wyprawił Joaba, wraz ze swoimi sługami i całym Israelem; zaś oni zniszczyli Ammonitów i oblegali Rabbę. Ale Dawid pozostał w Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemie Ammonitów, po czym oblegli Rabbę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie.