« 2Sam 11:10 2 Księga Samuela 11:11 2Sam 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Uryasz do Dawida: Skrzynia Boża i Izrael i Juda mieszkają w namieciech, i pan mój Joab i słudzy pana mego na ziemi leżą: a jabych miał wniść do domu mego, abych jadł i pił i spał z żoną moją? przez zdrowie twoje i przez zdrowie dusze twojéj nie uczynię téj rzeczy.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Uryjasz do Dawida: Skrzynia Boża, i Izrael, i Juda zostawają w namiotach, a pan mój Joab, i słudzy pana mego w polu obozem leżą, a jabym miał wnijść do domu mego, abym jadł, i pił, i spał z żoną swą? Jakoś ty żyw, i jako żywa dusza twoja, żeć tego nie uczynię.
3.GDAŃSKA.2017Uriasz odpowiedział Dawidowi: Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym wejść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Jak żyjesz i jak żyje twoja dusza, nie uczynię tego.
4.CYLKOWI odpowiedział Urya Dawidowi: Arka i Izrael i Juda przebywają w namiotach, pan też mój Joab i słudzy pana mojego obozują na otwartem polu - ja zaś miałbym pójść do domu mojego i obcować z żoną moją? Żyw ty i żywa dusza twoja, że czegoś podobnego nie uczynię!
5.KRUSZYŃSKII odpowiedział Urjasz Dawidowi: "Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, a pan mój Joab i słudzy pana mego na polu obozują, a ja mam udać się do domu mego, jeść i pić i obcować z żoną moją! Jak żyjesz ty i żyje dusza moja, czegoś podobnego nie zrobię".
6.TYSIĄCL.WYD5Uriasz odpowiedział Dawidowi: Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie też i pan mój, Joab, wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie Pana i na twoje, czegoś podobnego nie uczynię.
7.BRYTYJKAUriasz odpowiedział Dawidowi: Skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach, mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię!
8.POZNAŃSKAOdpowiedział Uriasz Dawidowi: - Arka, Izrael i Juda mieszkają pod namiotami; mój pan Joab i słudzy mego pana obozują na szczerym polu, a ja miałbym iść do swego domu, jeść i pić, i spać z moją żoną? Na życie Jahwe i na życie twej duszy - nie uczynię tego.
9.WARSZ.PRASKAA Uriasz rzekł na to Dawidowi: Arka, cały Izrael i Juda mieszkają pod namiotami; mój pan, Joab, i słudzy mojego pana obozują w szczerym polu, a ja miałbym wrócić do mego domu, żeby tam jeść i pić, i spać z moją żoną? Na życie Jahwe i na twoje życie, czegoś podobnego nie mogę uczynić!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Urja odpowiedział Dawidowi: Arka, Israel i Juda przebywają w namiotach; także mój pan – Joab, wraz ze sługami mojego pana, obozują na otwartym polu, zaś ja miałbym pójść do mojego domu oraz obcować z moją żoną? Ty jesteś żywym i żywa twoja dusza, że czegoś podobnego nie uczynię!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUriasz odpowiedział: Skrzynia Pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach, mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię!