« 2Sam 11:12 2 Księga Samuela 11:13 2Sam 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wezwał go Dawid, aby jadł i pił przed nim, i upoił go; który wyszedłszy wieczór spał na pościeli swéj z sługami pana swego, a do domu swego nie szedł.
2.GDAŃSKA.1881Potem go wezwał Dawid, aby jadł i pił przed nim, i upoił go: wszakże wyszedłszy w wieczór, spał na łożu swojem z sługami pana swego, a do domu swego nie wszedł.
3.GDAŃSKA.2017Potem Dawid wezwał go, aby jadł i pił w jego obecności, i upoił go. Lecz wieczorem wyszedł i spał na swoim łożu ze sługami swego pana, a do swego domu nie poszedł.
4.CYLKOWPoczem zaprosił go Dawid, tak że jadł i pił przed nim i upoił go. Wieczorem jednak wyszedł, aby położyć się na posłaniu swojem przy sługach pana swojego, ale do domu swego nie zstąpił.
5.KRUSZYŃSKIDawid przywołał go, jadł z nim i pił i upoił go; wieczorem zaś wyszedł, aby się położyć na posłaniu swym ze sługami pana swego, do domu jednak swego nie zaszedł.
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł [Uriasz], położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie zszedł.
7.BRYTYJKADawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego, i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana. Lecz do swojego domu nie poszedł.
8.POZNAŃSKAzaprosił go Dawid, by jadł i pił w jego obecności, i upoił go. Wieczorem Uriasz wyszedł i spał na swym łożu ze sługami swego pana, a do domu swego nie poszedł.
9.WARSZ.PRASKANastępnego dnia zaprosił go Dawid i sam dopilnował, by mu dano jeść i pić. I upił go. Wieczorem Uriasz, zamiast udać się do swojego domu, wyszedł i położył się spać między sługami swego pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Dawid go zaprosił i przed nim jadł, pił, i go upił. Ale wieczorem wyszedł, by położyć się na swym posłaniu przy sługach swojego pana; jednak nie zszedł do swego domu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Ułożył się na posłaniu wśród sług swojego pana.