« 2Sam 11:13 2 Księga Samuela 11:14 2Sam 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stało się tedy rano, i napisał Dawid list do Joaba i posłał przez ręce Uryasza,
2.GDAŃSKA.1881A gdy było rano, napisał Dawid list do Joaba, i posłał go przez ręce Uryjasza.
3.GDAŃSKA.2017Następnego ranka Dawid napisał więc list do Joaba i wysłał go przez rękę Uriasza.
4.CYLKOWOtóż nazajutrz napisał Dawid list do Joaba i przesłał go przez Uryę.
5.KRUSZYŃSKINastępnego dnia rano napisał Dawid list do Joaba i przesłał przez ręce Urjasza.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza.
7.BRYTYJKARano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza.
8.POZNAŃSKA[Nazajutrz] rano Dawid napisał list do Joaba i wysłał go przez Uriasza.
9.WARSZ.PRASKANazajutrz rano Dawid napisał list i posłał go przez Uriasza Joabowi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nazajutrz Dawid napisał list do Joaba i przesłał go przez Urję.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRano Dawid napisał list do Joaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza.