« 2Sam 11:22 2 Księga Samuela 11:23 2Sam 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł posłaniec do Dawida: Przemogli na nas mężowie i wyszli do nas w pole: a my uderzywszy na nie, goniliśmy je aż do bramy miejskiéj.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł on poseł do Dawida: Zmocnili się przeciwko nam mężowie, i wyszli przeciwko nam w pole, a goniliśmy je aż do samej bramy.
3.GDAŃSKA.2017Posłaniec mówił do Dawida: Tamci ludzie nas przemogli i wyszli przeciw nam na pole, a my ścigaliśmy ich aż do samej bramy.
4.CYLKOWI rzekł posłaniec do Dawida: Ponieważ ludzie ci w przemagającej byli liczbie, a wystąpili przeciw nam w pole, natarliśmy na nich, odpierając aż do wnijścia bramy.
5.KRUSZYŃSKIPosłaniec rzekł do Dawida: "Ci ludzie są od nas silniejsi; wystąpili przeciwko nam w polu, lecz odepchnęliśmy ich aż do wejścia bramy;
6.TYSIĄCL.WYD5Posłaniec odpowiedział Dawidowi: Udało się tym mężom przemóc nas i wyszli przeciw nam w pole; odparliśmy ich aż do bramy.
7.BRYTYJKAI powiedział posłaniec do Dawida: Mężowie ci mieli zrazu nad nami przewagę i wyszli naprzeciw nas w głąb pola, lecz potem my odepchnęliśmy ich aż ku wejściu do bramy.
8.POZNAŃSKAMówił do Dawida: - Byli mocniejsi od nas i dokonali na nas wypadu w polu. My zaś odparliśmy ich aż do bramy miasta.
9.WARSZ.PRASKAKończąc powiedział wysłannik Dawidowi: Ci ludzie, o wiele silniejsi od nas, zrobili przeciwko nam wypad aż do obozowiska, ale odparliśmy ich ku bramie miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I posłaniec powiedział do Dawida: Ponieważ ci ludzie byli w przeważającej liczbie i wystąpili przeciwko nam na polu natarliśmy na nich, aż do wejścia bramy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW trakcie opowiadania posłaniec doniósł: Wprawdzie ci wojownicy czuli się od nas silniejsi i nawet wyszli do nas w pole, ale w końcu odepchnęliśmy ich aż pod samą bramę.