« 2Sam 11:23 2 Księga Samuela 11:24 2Sam 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obrócili strzały strzelcy na sługi twoje z muru z wierzchu, i pomarło sług królewskich: lecz i sługa twój Uryasz Hethejczyk umarł.
2.GDAŃSKA.1881Wtem strzelili strzelcy na sługi twoje z muru, i zabito kilka sług królewskich, tamże i sługa twój Uryjasz Hetejczyk poległ.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy łucznicy strzelali z muru do twoich sług i zginęło kilku ze sług króla. Zginął również twój sługa Uriasz Chetyta.
4.CYLKOWWtem strzelali łucznicy do sług twoich z muru, tak że zginęło kilku ze sług królewskich, a zginął również i sługa twój, Urya Chittejczyk.
5.KRUSZYŃSKItedy strzelali z muru łucznicy na sługi twoje i zginęło wielu z pośród sług króla, również i sługa twój, Urjasz Hittyta zginął".
6.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój, Uriasz Chittyta.
7.BRYTYJKAWtedy jednak łucznicy zaczęli strzelać do twoich wojowników z muru i niektórzy z wojowników króla zginęli; zginął także twój wojownik Uriasz.
8.POZNAŃSKAWtedy łucznicy zaczęli z muru razić twe sługi strzałami. Zostało [wielu] zabitych spośród sług królewskich. Zginął również sługa twój, Uriasz Chittyta.
9.WARSZ.PRASKAWtedy ich łucznicy zaczęli strzelać z murów do twoich sług i wielu spośród sług króla poległo. Zginął także twój sługa Uriasz Chetyta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naraz, do twoich sług, z muru zaczęli strzelać łucznicy, tak, że zginęło kilku z królewskich sług i zginął również twój sługa Urja, Chittejczyk.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jednak strzelcy zaczęli mierzyć do twoich sług z muru i trafili niektórych z nas. Zginął także twój sługa Uriasz Chetyta.