« 2Sam 11:2 2 Księga Samuela 11:3 2Sam 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłał tedy król i pytał, co za niewiasta była. I dano mu sprawę, że to była Bethsabee, córka Eliam, żona Uryasza Hethejczyka.
2.GDAŃSKA.1881Tedy posłał Dawid, pytając się o onej niewieście, i rzekł: Azaż to nie Betsabee, córka Elijamowa, żona Uryjasza Hetejczyka?
3.GDAŃSKA.2017I Dawid posłał, i zapytał o kobietę. I powiedziano mu: Czy to nie Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty?
4.CYLKOWPosłał tedy Dawid, by się wywiedzieć o tej kobiecie. I odpowiedziano: Jest to wszak Bathszeba, córka Eliama, żona Uryi Chittejczyka.
5.KRUSZYŃSKIDawid posłał i wypytał o ową kobietę. I odpowiedziano: "Jest to Bathszeba, córka Elijama, żona Urjasza Hittyty".
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chittyty.
7.BRYTYJKADawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu: Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka.
8.POZNAŃSKARozkazał więc Dawid dowiedzieć się, kim była ta kobieta. Powiedziano [mu]: - Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chittyty.
9.WARSZ.PRASKANa pytanie Dawida, kim ona jest, odpowiedziano mu: To Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Dawid posłał, by się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Zatem odpowiedziano: Przecież to jest Batszeba, córka Eliama, żona Chittejczyka Urji.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej, i wkrótce posłaniec doniósł mu: To Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty.