« Sęd 7:13 Księga Sędziów 7:14 Sęd 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedział ten, któremu powiadał: Nie jest to nic inszego, jedno miecz Gedeona, syna Joasa, męża Izraelskiego; bo dał Pan w ręce jego Madyana i wszystek obóz jego.
2.GDAŃSKA.1881Któremu odpowiedział towarzysz, jego i rzekł: Nic to nie jest innego, jedno miecz Giedeona, syna Joasowego, męża Izraelskiego; dał Bóg w rękę jego Madyjanity ze wszystkim obozem.
3.GDAŃSKA.2017Jego towarzysz odpowiedział: To nic innego jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża Izraela; Bóg wydał w jego ręce Midianitów i cały obóz.
4.CYLKOWI odpowiedział towarzysz jego, i rzekł: Nic to innego, a tylko miecz Gideona, syna Joasza, męża izraelskiego. Podał Bóg w moc jego Midjanitów wraz z całym obozem.
5.KRUSZYŃSKIJego towarzysz, odpowiadając, rzekł: "Nie jest to co innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego; Bóg wydał w jego rękę Madianitów i cały obóz".
6.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu jego towarzysz, mówiąc: Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz.
7.BRYTYJKAA towarzysz jego odpowiedział: Nic to innego jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego; Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz.
8.POZNAŃSKAW odpowiedzi odrzekł mu jego rodak: - Nie może to oznaczać nic innego, jak tylko miecz Izraelity Gedeona, syna Joasza. [Widocznie] wydał Bóg w jego ręce Midianitów i cały obóz.
9.WARSZ.PRASKATo napewno nic innego tylko miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg wydał w jego ręce Madianitów i cały ten obóz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego towarzysz odpowiedział, mówiąc: To nic innego, tylko miecz Gideona, syna Joasza, israelskiego męża. Bóg poddał w jego moc Midjanitów, wraz z całym obozem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA jego towarzysz stwierdził: To nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg wydał Midian wraz z całym obozem w jego ręce!