« Sęd 7:1 Księga Sędziów 7:2 Sęd 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do Gedeona: Wielki jest lud z tobą, ani będzie dan Madyan w ręce jego, aby się nie chwalił przeciw mnie Izrael, i rzekł: Mocą moją jestem wybawiony.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Giedeona: Wielki jest lud z tobą; przetoż nie dam Madyjanitów w ręce ich, by się snać nie chlubił przeciw mnie Izrael, mówiąc: Ręka moja wybawiła mię.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do Gedeona: Lud, który przebywa z tobą, jest zbyt liczny, abym wydał Midianitów w jego ręce, gdyż Izrael mógłby się chełpić przede mną, mówiąc: Moja ręka mnie wybawiła.
4.CYLKOWWiekuisty jednak rzekł do Gideona: Za liczny jest lud przy tobie, abym wydał w moc ich Midjanitów, inaczej mógłby Izrael chlubić się wobec Mnie, mówiąc: ręka moja mnie wyzwoliła!
5.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Gedeona: "Lud, będący przy tobie, jest za wielki, abym mógł wydać Madiana w ich ręce, aby nie chlubił się Izrael naprzekór mnie, mówiąc: Ręka moja mnie uwolniła.
6.TYSIĄCL.WYD5Pan rzekł do Gedeona: Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem Mnie i mówić: Moja ręka wybawiła mnie.
7.BRYTYJKAI rzekł Pan do Gedeona: Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy.
8.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do Gedeona: - Zbyt liczny jest lud, który ci towarzyszy, bym miał wydać Midianitów w jego ręce, ażeby się Izrael nie chełpił [i nie zwracał] przeciwko mnie, mówiąc: "Moja to ręka wybawiła mnie!"
9.WARSZ.PRASKAJahwe powiedział do Gedeona: zbyt wiele jest z tobą ludzi, bym mógł w ich ręce wydać Madianitów. Obawiam się, że Izraelici mogliby przypisać sobie całą zasługę i zacząć mówić przeciwko Mnie: Ocaliliśmy się naszymi własnymi rękami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY powiedział do Gideona: Za liczny jest lud przy tobie, bym wydał w ich moc Midjanitów; inaczej Israel mógłby się wobec Mnie chlubić, mówiąc: Moja ręka mnie wyzwoliła!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN powiedział do Gedeona: Wojsko, które jest z tobą, jest zbyt liczne na to, abym wydał Midianitów w jego ręce. Izrael mógłby wynosić się nade Mnie, twierdząc: Sam, własną ręką, się wybawiłem!