« Sęd 7:19 Księga Sędziów 7:20 Sęd 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy wkoło obozu na trzech miejscach trąbili i potłukli flasze, trzymali w lewych rękach pochodnie, a w prawych trąby brzmiące, i wołali: Miecz Pański i Gedeonów.
2.GDAŃSKA.1881Zatrąbiły też one trzy hufy w trąby, i potłukły dzbany; a wziąwszy w lewą rękę swoję pochodnie, a w prawą rękę swoję trąby, aby trąbili, wołali: Miecz Pański i Giedeonów.
3.GDAŃSKA.2017Zadęły w trąby więc te trzy oddziały i potłukły dzbany; trzymając w lewej ręce pochodnie, a w prawej ręce trąby, aby zadąć, wołały: Miecz PANA i Gedeona.
4.CYLKOWUderzyły zaś trzy hufce razem w trąby; rozbijając dzbany, i trzymając w lewej ręce pochodnie, w prawej trąby do trąbienia, i wołając: miecz Wiekuistego i Gideona!
5.KRUSZYŃSKII trzy kolumny uderzyły w trąby i tłukli dzbany, trzymając w lewej swej ręce pochodnie, a w prawej ręce trąby, aby trąbić i krzycząc: "Miecz za Jahwe i za Gedeona!"
6.TYSIĄCL.WYD5Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: Za Pana i za Gedeona!
7.BRYTYJKAWtem zadęły w trąby trzy hufce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali: Miecz dla Pana i dla Gedeona.
8.POZNAŃSKAWtedy [również] ludzie trzech oddziałów zagrzmieli na trąbach z rogów; potłukłszy dzbanki, lewą ręką uchwycili pochodnie, prawą zaś ręką trąby z rogów, by grzmieć [na nich]. I wołali: "Miecz za Jahwe i za Gedeona!"
9.WARSZ.PRASKAWtedy też wszystkie oddziały zadęły w trąby, rozbiły dzbany, po czym [ludzie] chwycili w lewe ręce pochodnie, a w prawe trąby i zaczęli wołać: Miecz dla Jahwe i dla Gedeona!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzy hufce uderzyły razem w trąby, rozbijając dzbany, trzymając w lewej ręce pochodnie, a w prawej trąby do trąbienia oraz wołając: Miecz WIEKUISTEGO i Gideona!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ten znak zadęły w rogi pozostałe oddziały. Ludzie potłukli dzbany, chwycili w lewe ręce pochodnie, w prawe ręce rogi, by zatrąbić - i zawołali: Miecz dla PANA i dla Gedeona!