« Sęd 7:4 Księga Sędziów 7:5 Sęd 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy przyszedł lud do wody, rzekł Pan do Gedeona: Którzy językiem łeptać będą wodę, jako psi zwykli łeptać, oddzielisz je osobno: a którzy uklęknąwszy na kolana pić będą, będą na drugiej strome.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zaprowadził lud do wód; i rzekł Pan do Giedeona: Każdego, który łeptać będzie językiem swoim wodę, jako pies łepce, postawisz go osobno; także każdego, który uklęknie na kolana swoje, aby pił, stanie osobno.
3.GDAŃSKA.2017Zaprowadził więc lud nad wodę, a PAN powiedział do Gedeona: Każdego, kto będzie chłeptał wodę swym językiem, jak chłepce pies, postawisz osobno; także każdy, który uklęknie na kolana, aby pić, stanie osobno.
4.CYLKOWI tak sprowadził on lud nad wodę. I rzekł Wiekuisty do Gideona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem swoim, tak jako chłepcą psy, tego postawisz osobno, również każdego, który uklęknie, aby się napić.
5.KRUSZYŃSKII sprowadził lud do wód, Bóg zaś rzekł do Gedeona: "Każdy, kto chłeptać będzie wodę swoim językiem, jako chłepce pies, tego odstaw na bok, zarówno jak każdego, kto uklęknie na swe kolana, aby pić".
6.TYSIĄCL.WYD5Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona: Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie.
7.BRYTYJKASprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno; tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić.
8.POZNAŃSKASprowadził więc [Gedeon] lud nad wodę. I rzekł Jahwe do Gedeona: - Każdego, kto będzie chłeptał wodę językiem, jak chłepcze pies, postawisz oddzielnie, oddzielnie też każdego, kto uklęknie, aby się napić.
9.WARSZ.PRASKASprowadził tedy Gedeon ludzi nad rzekę, a Jahwe powiedział do Gedeona: wszystkich, którzy będą pić wodę chłepcząc jak psy, ustawisz po jednej stronie; po drugiej stronie zaś tych wszystkich, którzy uklękną nad wodą, czerpiąc ją, żeby się napić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak sprowadził on lud nad wodę. A WIEKUISTY powiedział do Gideona: Każdego, kto będzie chłeptał wodę swoim językiem, podobnie jak chłepcą psy – tego postawisz osobno; również każdego, kto uklęknie, aby się napić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGedeon sprowadził więc wojsko nad wodę. Wtedy PAN mu powiedział: Każdego, kto będzie chłeptał wodę językiem jak pies, ustaw osobno. Podobnie zrób z każdym, kto - aby pić - uklęknie na kolana.