« Am 2:16 Księga Amosa 3:1 Am 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie słowa, które Pan mówił na was, synowie Izraelowi! na wszystek rodzaj, którym wywiódł z ziemie Egipskiéj, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie słowa tego, które mówi Pan przeciwko wam, synowie Izraelscy! przeciwko wszystkiemu rodzajowi, którym wywiódł z ziemi Egipskiej, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie tego słowa, które PAN mówi przeciwko wam, synowie Izraela, przeciwko całemu pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi Egiptu:
4.CYLKOWSłuchajcie słowa tego, które wyrzekł Wiekuisty o was, synowie Israela, o całym rodzie, który wywiodłem z ziemi Micraim, mówiąc:
5.MICHALSKIPosłuchajcie słowa tego, które powiedział Jahwe do was, synowie Izraela do całego narodu - który wywiodłem z ziemi Egiptu - mianowicie:
6.SZERUDASłuchajcie tego Słowa, które tak wypowiedział Pan o was, Izraelici, o całym rodzie, który wyprowadziłem z niewoli egipskiej:
7.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej:
8.BRYTYJKASłuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej:
9.POZNAŃSKASłuchajcie słowa tego, które Jahwe wypowiada przeciw wam, synowie Izraela, przeciw całemu narodowi, który wywiodłem z ziemi egipskiej! Oto co mówi:
10.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie, synowie Izraela, co Pan powiedział o was i o całym pokoleniu, które Ja z Egiptu wywiodłem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Israela! Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział o was WIEKUISTY; o całym rodzie, który wyprowadził z ziemi Micraim, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie słów, które wypowiedział PAN o was, synowie Izraela, o całym rodzie, który wyprowadził z ziemi egipskiej: