« Am 3:9 Księga Amosa 3:10 Am 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie umieli czynić prawości, mówi Pan, skarbiąc nieprawość i łupiestwo w domach swoich.
2.GDAŃSKA.1881I że nie umieją czynić, co jest prawego, mówi Pan, zbierając na pałacach swoich skarby z zdzierstwa i z łupiestwa.
3.GDAŃSKA.2017Nie umieją bowiem czynić tego, co jest prawe, mówi PAN. Zbierają w swoich pałacach skarby ze zdzierstwa i z grabieży.
4.CYLKOWNie umieją wszak uczciwie postępować, rzecze Wiekuisty, oni którzy gromadzą zdzierstwa i łupiestwa w zamkach swoich.
5.MICHALSKINie umieją czynić tego, co jest prawem, mówi Jahwe, a gromadzą skarby gwałtu i ucisku w swych pałacach!
6.SZERUDA"Bo nie umieją czynić tego, co prawe - wyrok Pana. Gromadzą gwałt i grabież w pałacach swoich".
7.TYSIĄCL.WYD5Nie umieją postępować uczciwie - wyrocznia Pana - gromadzą nieprawość i ucisk w swych pałacach.
8.BRYTYJKANie umieją postępować uczciwie – mówi Pan – w swoich pałacach gromadzą skarby ze zdzierstwą i grabieży.
9.POZNAŃSKANie umieją postępować zgodnie z Prawem - mówi Jahwe - lecz gromadzą w swych pałacach skarby pochodzące z gwałtu i grabieży.
10.WARSZ.PRASKANie uznają żadnego prawa – tak Pan mówi – gromadząc w swych pałacach ogromne bogactwa, posługując się przemocą i gwałtem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie umieją uczciwie postępować – mówi WIEKUISTY – ci, którzy w swoich zamkach gromadzą zdzierstwa i łupiestwa.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie umieją postępować uczciwie - oświadcza PAN - gromadzą gwałt i przemoc w swych pałacach.