« Am 3:10 Księga Amosa 3:11 Am 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan Bóg: Będzie uciśniona i okrążona ziemia, i zdarta będzie z ciebie moc twoja, rozchwycą domy twoje.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi panujący Pan: Oto nieprzyjaciel około tej ziemi, a ten odejmie od ciebie siłę twoję, i rozchwycone będą pałace twoje.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi Pan BóG: Wróg otoczy tę ziemię i pozbawi cię twojej siły, i twoje pałace zostaną ograbione.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan, Wiekuisty: Oto wróg wokoło tej ziemi, a strąci on z ciebie potęgę twoję, a ograbione zostaną zamki twoje.
5.MICHALSKIPrzeto tak powiedział Pan Jahwe: ściśniętą wkoło będzie ziemia, i zdjętą będzie twoja potęga, i zrabowane będę twoje pałace!
6.SZERUDADlatego tak rzekł Wszechmocny Pan: "Wróg otoczy kraj i zniesie moc twoją i splądrowane będą pałace twoje".
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Bóg: Nieprzyjaciel otoczy kraj; zniszczona będzie moc twoja i ograbione twoje pałace.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Wszechmogący Pan: Wróg otoczy kraj i pozbawi cię twojej mocy, i splądrowane będą twoje pałace.
9.POZNAŃSKAPrzeto tak mówi Jahwe-Pan: - Nieprzyjaciel otoczy kraj zewsząd i doprowadzi do upadku twoją potęgę, a twoje pałace zostaną złupione.
10.WARSZ.PRASKADlatego mówi nasz Pan Bóg: Wróg zewsząd cały kraj otoczy. W gruz się rozsypie cała twa potęga, ograbione zostaną wszystkie twe pałace.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto wróg wkoło tej ziemi! On strąci z ciebie twą potęgę, a twoje zamki zostaną ograbione.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Nieprzyjaciel otoczy ziemię! Sprawi, że zniknie twa siła, i splądruje twoje pałace.