« Am 3:11 Księga Amosa 3:12 Am 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Jako gdyby wyrwał pasterz z paszczeki lwiéj dwie goleni, albo koniec ucha, tak wyrywani będą synowie Izraelowi, którzy mieszkają w Samaryi na stronie łóżka i na łożu Damaszku.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Jako wyrywa pasterz z paszczęki lwiej dwa gnaty albo kęs ucha, tak wyrwani będą synowie Izraelscy, którzy mieszkają w Samaryi na stronie łoża, i na stronie pościeli.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczy dwie nogi lub kawałek ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela, którzy mieszkają w Samarii na rogu łoża i w Damaszku na posłaniach.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Jako wyrywa pasterz z paszczęki lwiej dwa udźce, albo odkrawek ucha, tak wyrwani będą synowie Israela rozpierający się w Szomronie na wezgłowiach dywanów albo na adamaszkach łożnic.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: ile uratuje pasterz z lwiej paszczęki: dwie łydki i koniuszek ucha. Tyle uratuje się synów Izraela! Wy, którzy mieszkacie w Samarji na krawędzi łoża i w Damaszku na pościeli,
6.SZERUDATak rzekł Pan: "Jako wyrywa pasterz z lwiej paszczęki dwie łydki lub chrząstkę ucha, tak uratowani będą synowie Izraela, którzy rozpierają się w Samarii na wezgłowiu łoża, albo na damasceńskim dywanie".
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Jak pasterz z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni uratowani będą synowie Izraela, siedzący w Samarii w rogu łoża i na dywanie z Damaszku.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczęki dwa podudzia lub chrząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. Wy, którzy siedzicie w Samarii na brzegu dywanu, a w Damaszku na wezgłowiach,
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Podobnie jak pasterz zdoła wydrzeć z paszczy lwa [najwyżej] dwie golenie lub kawałek ucha, tak uratuje się [tylko niewielu] synów Izraela. Wy, co w Samarii siadacie na wygodnych posłaniach albo na łożach obitych adamaszkiem,
10.WARSZ.PRASKAOto, co Pan powiedział: Jak pasterz z lwiej paszczęki wydobywa już tylko kości nóg lub końce uszu, tak też ocaleni zostaną synowie Izraela, zasiadający w Samarii na swoich posłaniach i na dywanach sprowadzanych z Damaszku.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Jak pasterz wyrywa z paszczy lwa dwa udźce, albo kawałek ucha tak w Szomronie będą wyrwani synowie Israela; ci, którzy się rozpierają na wezgłowiach dywanów, albo na adamaszkach łożnic.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Jak pasterz wyrywa z paszczy lwa dwie kości podudzia lub kawałek ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela, rozsiadający się w Samarii na zbytkownych łożach i jedwabnych kapach!