« Am 3:12 Księga Amosa 3:13 Am 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie, a oświadczajcie w domu Jakóbowym, mówi Pan, Bóg zastępów;
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie a oświadczajcie w domu Jakóbowym, mówi panujący Pan, Bóg zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie i oświadczcie w domu Jakuba, mówi Pan BóG, Bóg zastępów;
4.CYLKOWSłuchajcie i oświadczcie to domowi Jakóba, rzecze Pan, Wiekuisty, Bóg zastępów.
5.MICHALSKIposłuchajcie i świadczcie o domu Jakubowym, powiedział Jahwe Bóg Sabaot!
6.SZERUDA"Słuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakubowemu! - wyrok Wszechmocnego Pana, Boga zastępów -.
7.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym - wyrocznia Pana Boga, Boga Zastępów:
8.BRYTYJKASłuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakuba – mówi Wszechmogący Pan, Bóg Zastępów;
9.POZNAŃSKAsłuchajcie i ogłoście tę wiadomość w domu Jakubowym - mówi Jahwe-Pan, Bóg Zastępów.
10.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie o tym i dajcie świadectwo domowi Jakuba – wyrocznia Pana i Boga Zastępów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie oraz oświadczcie domowi Jakóba – mówi Pan, WIEKUISTY, Bóg Zastępów:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie i składajcie świadctwo przeciw domowi Jakuba! - oświadcza Wszechmocny PAN, Bóg Zastępów.