« Am 3:13 Księga Amosa 3:14 Am 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo w dzień, gdy nawiedzać pocznę przestępstwa Izraelowe, nawiedzę go i ołtarze Betliel, i obcięte będą rogi ołtarzowe i upadną na ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Bo dnia onego, którego Izraela nawiedzę dla przestępstwa jego, nawiedzę też ołtarze w Betel, i odcięte będą rogi ołtarza, tak, że na ziemię upadną;
3.GDAŃSKA.2017Bo w tym dniu, w którym ukarzę Izraela za jego przestępstwa, ukarzę też ołtarze w Betel. I rogi ołtarza zostaną odcięte i upadną na ziemię.
4.CYLKOWZaprawdę, dnia, którego nawiedzę występki Israela na nim, nawiedzę też ofiarnice Bethela, że odcięte zostaną narożniki ofiarnicy i runą na ziemię.
5.MICHALSKIBo w dzień, w którym porachuję się z grzechami Izraela, porachuję się też z ołtarzami w Betel. Ucięte zostaną rogi ołtarza i spadną na ziemię;
6.SZERUDABo dnia, którego nawiedzę winy Izraela na nim, nawiedzę ołtarz Betelu; i odcięte będą narożniki ołtarza i spadną na ziemię.
7.TYSIĄCL.WYD5W dzień, kiedy będę karał występki Izraela, ukarzę [również] ołtarze Betel. Odrąbane zostaną rogi ołtarza i upadną na ziemię.
8.BRYTYJKAW dniu, w którym karać będę zbrodnie Izraela, nawiedzę też ołtarz Betelu, i będą ucięte narożniki ołtarza, i spadną na ziemię.
9.POZNAŃSKAW dniu, gdy wymierzę Izraelowi karę za jego występki, nawiedzę też ołtarze w Betel; rogi ołtarza zostaną strącone i spadną na ziemię.
10.WARSZ.PRASKADnia tego, w którym pociągnę Izraela do odpowiedzialności za jego czyny, karę zacznę również wymierzać przy ołtarzach w Betel. Odrąbane zostaną rogi ołtarzy i wszystkie pospadają na ziemię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, w dniu, w którym na nich nawiedzę występki Israela, nawiedzę też ofiarnice Betelu; narożniki ofiarnicy zostaną odcięte, po czym runą na ziemię!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! W dniu mojego nawiedzenia przestępstw Izraela, nawiedzę też ołtarze Betelu. I będą utrącone narożniki ołtarza - i spadną na ziemię.