« Am 3:14 Księga Amosa 3:15 Am 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I porażę dom zimny z domem letnim, a zginą domy z kości słoniowéj, i będą rozwalone domy mnogie, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881I uderzę dom zimy o dom lata, a zginą domy z kości słoniowych, a domy zacne koniec wezmą, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017I zburzę dom zimowy i dom letni, zginą domy z kości słoniowej i dla wielkich domów nastanie koniec, mówi PAN.
4.CYLKOWI roztrącę pałac zimowy wraz z pałacem letnim, że znikną te pałace z kości słoniowej, a nadejdzie koniec na domy liczne, rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKIa domy zimowe rozwalę wraz z wilami letniemi i upadną domy z kości słoniowej, wiele też domów przestanie istnieć, mówi Jahwe!
6.SZERUDAI rozwalę pałac zimowy wraz z pałacem letnim i runą pałace z kości słłoniowej, a nadejdzie koniec na wielkie domy" - wyrok Pana.
7.TYSIĄCL.WYD5Zburzę zarówno dom zimowy, jak i letni; zniszczeją domy z kości słoniowej i rozwalone zostaną domy z hebanu - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKARozwalę pałac zimowy wraz z pałacem letnim; i runą pałace z kości słoniowej, a dla domów hebanowych nastanie kres – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAZburzę pałac zimowy i letni, rozpadną się domy zdobione kością słoniową i znikną wielkie budowle - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAZburzę ponadto pałac zimowy, a także pałac letni. Poznikają również domy z kości słoniowej, taki sam koniec spotka wiele innych domów – wyrocznia Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Roztrącę zimowy pałac razem z pałacem letnim; znikną pałace z kości słoniowej i nadejdzie koniec dla licznych domów – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZburzę pałac zimowy wraz z pałacem letnim! Runą pałace z kości słoniowej i skończą się wspaniałe domy - oświadcza PAN.