« Am 3:1 Księga Amosa 3:2 Am 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tylkom was poznał ze wszech rodzajów ziemskich, dlatego nawiedzę na was wszystkie nieprawości wasze.
2.GDAŃSKA.1881Tylkom was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi; przetoż was nawiedzę dla wszystkich nieprawości waszych.
3.GDAŃSKA.2017Tylko was uznałem spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego was ukarzę za wszystkie wasze nieprawości.
4.CYLKOWTylko was poznałem z pośród wszystkich rodów ziemi, przeto i was nawiedzę za wszystkie winy wasze.
5.MICHALSKITylkom was uznawał z wszystkich ludów ziemi. Toteż na was się pomszczę za wszystkie wasze występki!
6.SZERUDA"Tylko was znam spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę was za wszystkie winy wasze".
7.TYSIĄCL.WYD5Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy.
8.BRYTYJKATylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy.
9.POZNAŃSKA- Was tylko upatrzyłem sobie spomiędzy wszystkich ludów ziemi, dlatego na was też dochodzić będę wszystkich nieprawości waszych!
10.WARSZ.PRASKAWas tylko wybrałem spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego odpowiecie za wszystkie wasze uczynki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spośród wszystkich rodów ziemi, poznałem tylko was, dlatego i was nawiedzę za wszystkie wasze winy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko z wami się złączyłem spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę was za wszystkie wasze winy.