« Am 3:2 Księga Amosa 3:3 Am 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali pójdą dwa społem, jeźli się nie zgodzą?
2.GDAŃSKA.1881Izali dwa społem pójdą nie zgodziwszy się?
3.GDAŃSKA.2017Czy dwóch może chodzić razem, jeśli się nie zgadzają?
4.CYLKOWCzyż pójdzie dwóch razem, gdyby się ze sobą nie zmówili?
5.MICHALSKICzyż idą dwaj razem, jeśli się nie umówią?
6.SZERUDACzyż dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili?
7.TYSIĄCL.WYD5Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają?
8.BRYTYJKACzy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili?
9.POZNAŃSKACzy może dwóch kroczyć razem bez uzgodnienia dróg?
10.WARSZ.PRASKACzy możliwe, żeby dwaj ludzie szli razem, nie zamieniając przy tym ze sobą słowa?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy pójdzie razem dwóch, jeśli się z sobą nie umówią?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili?