« Am 3:3 Księga Amosa 3:4 Am 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali ryknie lew w lesie, jeźli obłowu mieć nie będzie? izali szczenię lwie wypuści głos swój z legowiska swego, jeźli czego nie ułapi?
2.GDAŃSKA.1881Izali zaryczy lew w lesie, gdyby nie miał łupu? Izali wyda lwię głos swój z jaskini swojej, gdyby łapać nie miało?
3.GDAŃSKA.2017Czy lew zaryczy w lesie, gdy nie ma łupu? Czy młody lew wyda swój głos ze swojego legowiska, jeśli nic nie złowił?
4.CYLKOWCzyż wyda lwiątko głos swój z legowiska, gdyby czegoś nie pochwyciło?
5.MICHALSKICzyż ryczy lew w zagajniku, gdy niema łupu żadnego? Czyż wyje zwierz w swej jamie, jeśli nic nie ułowi?
6.SZERUDACzyż lew ryczy w lesie, jeśli nie ma łupu? Czyż sidło podnosi się z ziemi, jeśli rzeczywiście nic nie pochwyciło?
7.TYSIĄCL.WYD5Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało?
8.BRYTYJKACzy ryczy lew w lesie, jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos lwie szczenię w jaskini, jeżeli nic nie złowiło?
9.POZNAŃSKACzy lew zaryczy w lesie, gdy nie ma przed sobą zdobyczy? Czy lwiątko wyda głos w swej jaskini, jeśli nic nie ułowiło?
10.WARSZ.PRASKACzy lew ryczy w lesie nie widząc przed sobą zdobyczy? Czy młody lew daje o sobie znać z legowiska, jeśli nie pochwyci czegoś?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy lwiątko wyda swój głos z legowiska, jeżeli czegoś nie pochwyci?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy lew ryczy w lesie, jeśli nie ma łupu? Czy lwię wydaje głos z jaskini, jeśli nic nie złowiło?