« Am 3:4 Księga Amosa 3:5 Am 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali wpadnie ptak do sidła na ziemi bez ptasznika? Izali wezmą sidło z ziemie, pierwéj niźli co ułapi?
2.GDAŃSKA.1881Izali ptak wpadnie w sidło na ziemi, gdyby sidła nie było? Izali będzie podniesione sidło z ziemi, gdyby nic nie uwięzło?
3.GDAŃSKA.2017Czy ptak wpadnie w sidła na ziemi, jeśli nie ma pułapki? Czy podniesie się sidła z ziemi, jeśli nic nie schwytały?
4.CYLKOWCzyż spadnie ptak usidlony na ziemię, gdyby sideł dlań nie było? Czyż podniesie się połapka sama z ziemi, jeżeliby w niej nic nie uwięzło?
5.MICHALSKICzyż spada ptak na ziemię, gdy nie tkwi w nim pocisk? Czyż podnosi się sidło z ziemi, jeśli nic nie uchwyci?
6.SZERUDACzyż ptak spada na ziemię, jeśli go pocisk nie trafił? Czyż sidło podnosi się z ziemi, jeśli rzeczywiście nic nie uchwyciło?
7.TYSIĄCL.WYD5Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było [zastawionego] sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała?
8.BRYTYJKACzy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało?
9.POZNAŃSKACzy wpadnie ptak w pułapkę na ziemi, jeśli tam nie ma dla niego przynęty? Czy potrzask podskoczy z ziemi, jeśli niczego nie uchwycił.
10.WARSZ.PRASKACzy znajdzie się ptak na ziemi, jeśli go nikt nie schwyci? Czy pułapka unosi się w górę, jeśli się nic w nią nie złapie?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ptak spadnie w sidło na ziemi, gdyby dla niego nie było sideł? Czy pułapka podniesie się sama z ziemi, jeśli w niej nic nie uwięzło?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wpada ptak w sidła na ziemi, jeśli nie ma w nich przynęty? Czy sidło podrywa się z ziemi, jeśli nic się w nie nie złapało?