« Am 3:5 Księga Amosa 3:6 Am 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza zabrzmi trąba w mieście, a lud się nie zlęknie? aza będzie złe w mieście, któregoby Pan nie uczynił?
2.GDAŃSKA.1881Izali się ludzie nie lękają, gdy trąba w mieście zabrzmi? izali jest w mieście co złego, którego by Pan nie uczynił?
3.GDAŃSKA.2017Czy trąba zadmie w mieście, a lud się nie ulęknie? Czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego PAN by nie uczynił?
4.CYLKOWCzyż zagrzmi surma w mieście, a lud się nie zatrwoży? - tak i niema klęski w mieście, gdy tego Wiekuisty nie sprawia.
5.MICHALSKIGdy zagrzmi trąba w mieście, czyliż lud się nie lęka? Gdy stanie się nieszczęście w mieście, czyż Jahwe nie uczynił tego?
6.SZERUDAGdy zabrzmi trąba w mieście, czyż lud się nie lęka? Czyż dzieje się jakie nieszczęście w mieście, którego by Pan nie dokonał?
7.TYSIĄCL.WYD5Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił?
8.BRYTYJKACzy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał?
9.POZNAŃSKAGdy w mieście zabrzmi róg, czy lud się nie przestraszy? Czy miastu przydarzy się nieszczęście, którego by nie zesłał Jahwe?
10.WARSZ.PRASKACzy lud się nie przerazi, gdy ktoś w mieście w róg zadmie? Czy zdarza się w mieście coś złego, czego by Pan nie zrządził?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy w mieście zagrzmi surma, a lud się nie zatrwoży? Tak też i nie ma klęski w mieście, jeżeli WIEKUISTY tego nie sprawi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy lud nie drży, gdy w mieście dmą na alarm? Czy w mieście zdarza się nieszczęście, którego by PAN nie wywołał?