« Am 3:6 Księga Amosa 3:7 Am 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo nie czyni Pan Bóg słowa, jeźliby nie objawił tajemnice swej sługom swoim prorokom.
2.GDAŃSKA.1881Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.
3.GDAŃSKA.2017Doprawdy, Pan BóG nic nie czyni, jeśli nie objawi swojej tajemnicy swym sługom, prorokom.
4.CYLKOWAlbowiem nie uczyni Pan, Wiekuisty, nic, zanim nie objawi postanowienia swego sługom swoim, prorokom.
5.MICHALSKITak, nie czyni Pan Jahwe niczego, chyba że objawi swój zamiar swym sługom, prorokom!
6.SZERUDAZaiste, nic nie czyni Wszechmocny Pan, chyba że objawi swym sługom, prorokom, swój plan.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom.
8.BRYTYJKAZaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.
9.POZNAŃSKALecz Jahwe-Pan nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia swym sługom, prorokom.
10.WARSZ.PRASKANiczego zaś Bóg i Pan nie czyni, nie objawiwszy swemu słudze proroków tego, co uczynić zamierza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Pan, WIEKUISTY, niczego nie czyni, zanim nie objawi swojego postanowienia swoim sługom – prorokom.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, nie czyni Wszechmocny PAN nic, jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom.