« Am 3:7 Księga Amosa 3:8 Am 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lew zaryknie, któż się nie zlęknie? Pan Bóg mówił, któż prorokować nie będzie?
2.GDAŃSKA.1881Lew ryczy, któżby się nie bał? Panujący Pan mówi, któżby nie prorokował?
3.GDAŃSKA.2017Lew ryknął, któż się nie ulęknie? Pan BóG przemówił, któż nie będzie prorokował?
4.CYLKOWGdy lew ryczy - któżby się nie uląkł? Gdy Pan, Wiekuisty, przemawia - któżby nie zwiastował?
5.MICHALSKIGdy lew zaryczy, któż się nie boi? gdy Jahwe przemówi, któż nie prorokuje?!
6.SZERUDAGdy lew ryczy - któżby się nie bał? Gdy wszechmocny Pan przemówi, któż by nie prorokowi?
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?
8.BRYTYJKAGdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?
9.POZNAŃSKALew zaryczał - któż by się przestraszył? Jahwe-Pan przemówił - któż by nie prorokował?
10.WARSZ.PRASKAGdy lew zaryczy – czy ktoś jest bez trwogi? Kiedy Pan Bóg przemawia, czy ktoś nie chce być prorokiem?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy lew ryczy – kto się nie ulęknie? Kiedy Pan, WIEKUISTY, przemawia – kto by nie prorokował?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLew ryknął! Kto się nie boi? Wszechmocny PAN przemówił! Kto by nie prorokował?