« Am 3:8 Księga Amosa 3:9 Am 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dajcież słyszeć w domiech Azothu i w domiech ziemie Egipskiéj, a rzeczcie: Zbierzcie się na góry Samaryi a obaczcie szaleństwa wielkie w pośrodku jéj i potwarz cierpiące w skrytościach jéj.
2.GDAŃSKA.1881Obwołajcie w pałacach w Azocie i w pałacach ziemi Egipskiej, a mówcie: Zbierzcie się na góry Samaryi, a obaczcie wielkie zamięszania w pośrodku jej, i ucisk cierpiących w niej;
3.GDAŃSKA.2017Głoście w pałacach w Aszdodzie i w pałacach ziemi Egiptu i mówcie: Zbierzcie się na górach Samarii i zobaczcie w niej wielkie zamieszanie oraz cierpiących w niej ucisk;
4.CYLKOWObwołajcie po zamkach w Aszdodzie, i po zamkach w ziemi Micraim, a powiedźcie: Zbierzcie się na góry Szomronu, a zobaczcie wielkie zamieszki w niem i grabieże w pośrodku jego!
5.MICHALSKIOgłoście w pałacach w Asdod i w pałacach ziemi Egipskiej, i powiedźcie: zgromadźcie się na górach Samarji i oglądajcie wielkie zaburzenie w jej środku i gwałty w jej wnętrzu!
6.SZERUDAOgłaszajcie w pałacach Azotu i w pałacach w ziemi egipskiej i mówcie: "Zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie wielkie zamieszki w niej i ucisk w niej!"
7.TYSIĄCL.WYD5Głoście w pałacach w Aszdodzie i na zamkach w ziemi egipskiej! Mówcie: Zbierzcie się na górach Samarii, zobaczcie wielkie w niej zamieszanie i gwałty pośród niej!
8.BRYTYJKAOgłaszajcie w pałacach Asyrii i w pałacach ziemi egipskiej i mówcie: Zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie zamieszanie i jaki ucisk w niej panują!
9.POZNAŃSKARozgłoście to po pałacach Asyrii i po pałacach ziemi egipskiej i mówcie: "Zgromadźcie się na górach Samarii i spójrzcie, jak wielki tam nieporządek i jaki w niej ucisk!"
10.WARSZ.PRASKAOgłoście pałacom w Aszdod, powiadomcie wszystkie zamki w Egipcie! Powiedzcie, by się zgromadzili na górach ciągnących się wokół Samarii. Niech zobaczą, jak wielkie zamieszanie w tym mieście, jak wielki panuje tam ucisk.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obwołajcie po pałacach w Aszdodzie oraz po zamkach w ziemi Micraim, i powiedzcie: Zbierzcie się na górach Szomronu i zobaczcie w nim wielkie zamieszki oraz grabieże w jego środku!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOgłaszajcie w pałacach Aszdodu i w pałacach ziemi egipskiej! Powiedzcie: Zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie w niej zamieszanie, jaki ucisk panuje w jej wnętrzu!