« 1Moj 33:12 1 Księga Mojżeszowa 33:13 1Moj 33:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJakob rzekł: „Wiesz, panie moj, iże mam wardęgę młodą ❬...❭ a pojdąlić jednego dnia wiele, zemrąć mi stada wszytka.
2.WUJEK.1923I rzekł Jakób: Wiesz, panie mój, że drobiożdżek młodziusienki, owce téż i krowy cielne mam z sobą: którym jeźli gwałt uczynię w chodzeniu, odejdą mi jednego dnia wszystkie stada.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział mu Jakób: Wie pan mój, że z sobą mam dziatki młode, i owce kotne, i krowy cielne, które jeźlibym przegnał dnia jednego, pozdychają wszystkie stada.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub mu odpowiedział: Mój pan wie, że mam ze sobą dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode. Jeśli popędzi się je przez cały dzień, zginie całe stado.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niego: panu mojemu wiadomo, że dzieci są delikatne, i że mam owce i bydło karmiące młode, a jeżeli się ich pędzić będzie przez jeden dzień, to wymrze cała trzoda.
6.CYLKOWI odpowiedział mu: "Panu memu wiadomo, że dzieci wątłe są, a trzody i bydło dojne u mnie; a jeżeli je popędzą dzień jeden, wymrze cała trzoda.
7.KRUSZYŃSKIi odpowiedział mu: "Mój pan wie, że dzieci są wątłe, a owce i krowy mam karmiące, jeśli się je naciśnie jeden dzień, wszystkie stada padną.
8.MIESESAle on [Jakób] rzekł do niego: „Pan mój wie, iż dzieci są wątłe, trzoda zaś i rogacizna dojne są u mnie, niechby popędzono ich przez jeden dzień, a cała trzoda ta wyginie.
9.SPITZER.1937Tedy odrzekł mu (Jak.): – Pan mój wie, że dzieci są wątłe i że trzoda i bydło ssące ciążą mi i gdyby gnano je dzień jeden, wyginęłaby cała trzoda.
10.TYSIĄCL.WYD5[Jakub] odpowiedział: Wiesz, panie mój, że dzieci [moje] są wątłe, a owce i krowy karmią młode; jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda.
11.BRYTYJKAOdpowiedział mu Jakub: Pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe, muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień, zginie całe stado.
12.POZNAŃSKAOdrzekł mu [Jakub]: - Wiesz, mój panie, że te dzieci są wątłe; mam też ssące owce i cielęta. Jeśli choć przez jeden dzień je przemęczę, padnie mi cała trzoda.
13.WARSZ.PRASKAAle Jakub na to: Panie mój, wiadomo ci, że moje dzieci są słabe. Owce i krowy zaś mam dojne i jeśli je będę pędził bez przerwy choćby jeden dzień, padnie mi cała trzoda.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jakób mu odpowiedział: Wiadomo mojemu panu, że u mnie dzieci są wątłe, a trzody i bydło dojne; więc jeśli je popędzą przez jeden dzień, cała trzoda wymrze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub jednak zauważył: Mój pan wie, że moje dzieci są wciąż mało wytrzymałe. Muszę też uważać na owce i krowy, które karmią swoje młode. Jeśli przez jeden dzień zmusi się je do zbyt wielkiego wysiłku, trzeba się liczyć z tym, że padnie całe stado.