« 1Moj 33:14 1 Księga Mojżeszowa 33:15 1Moj 33:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPEzau rzekł: „Proszę cię, aby lud moj ostał z tobą tobie ku czci”. Otpowiedział Jakob: „Nie jest tego potrzeba, jedno bych nalazł miłość przed twyma oczyma, panie moj”.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Ezaw: Proszę cię, niechaj wżdy z ludu, który jest zemną, zostaną towarzysze drogi twojéj. A on rzekł: Nie potrzeba tego: tylko mi tego trzeba, abym nalazł łaskę przed obliczem twojem, panie mój.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Ezaw: Niech wżdy zostawię przy tobie cokolwiek ludu, który jest ze mną. A on odpowiedział: A na cóż to? byłem znalazł łaskę w oczach pana mego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Ezaw powiedział: Zostawię więc przy tobie część ludzi, którzy są ze mną. A on odpowiedział: A na cóż to? Obym znalazł łaskę w oczach mego pana.
5.NEUFELD.1863I rzekł Esaw: dozwól niech postawię przy tobie z ludzi którzy są u mnie, i rzekł: a po co? obym tylko znalazł łaskę w oczach pana swojego.
6.CYLKOWI rzekł Esaw: "Niechaj tedy pozostawię przy tobie kilku ludzi, którzy przy mnie są." I rzekł: "Po co to? - Obym tylko znalazł łaskę w oczach pana mojego!"
7.KRUSZYŃSKII rzekł Ezaw: "Dozwól, że zostawię ci nieco z ludzi, którzy są ze mną". I odpowiedział: "Dlaczegóż to? Niech znajdę łaskę w oczach pana mego".
8.MIESESNato rzekł Ezaw: „Pozostawię ja przy tobie trochę ludzi z hufca, który mam przy sobie”, on zaś rzekł: „Nacóż to, obym tylko znalazł łaskę u mojego pana”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł Ezaw: – Pozostawię też przy tobie z ludzi, którzy są przy mnie. On zaś odpowiedział: – Pocóż to? Obym znalazł łaskę w oczach pana mego.
10.TYSIĄCL.WYD5Ezaw zapytał: A może zostawię z tobą [kilku] ludzi, którzy są ze mną? A na to Jakub: Na cóż [mi] to, skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością.
11.BRYTYJKAWtedy rzekł Ezaw: Pozwól tedy, że zostawię z tobą kilku z moich ludzi. A on odpowiedział: Po cóż to? Bylem tylko zdobył życzliwość pana mego.
12.POZNAŃSKAWtedy Ezaw rzekł: - Pozostawię więc przynajmniej z tobą część ludzi, których tu mam. Lecz [Jakub] odparł: - Na cóż to, skoro już życzliwie mnie przyjąłeś, panie mój?
13.WARSZ.PRASKAWtedy Ezaw zapytał: A może ci przynajmniej zostawić do pomocy kilku moich ludzi?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Esaw powiedział: Zatem pozostawię przy tobie kilku ludzi, którzy są przy mnie. Więc powiedział: Po co to? Obym tylko znalazł łaskę w oczach mojego pana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPozwól więc - zaproponował Ezaw - że zostawię z tobą kilku moich ludzi. Lecz Jakub odparł: Nie ma potrzeby. Ważne, że znalazłem łaskę w oczach mego pana.