« 1Moj 33:15 1 Księga Mojżeszowa 33:16 1Moj 33:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Ezau wrocił się zasię tegoż dnia do Seir,
2.WUJEK.1923Wrócił się tedy onego dnia Ezaw drogą, którą był przyjechał, do Seir.
3.GDAŃSKA.1881I wrócił się dnia onego Ezaw drogą swą do Seir.
4.GDAŃSKA.2017I tego dnia Ezaw wrócił swą drogą do Seiru.
5.NEUFELD.1863I wrócił tegoż samego dnia Esaw swoją drogą do Seir.
6.CYLKOWI tak wrócił dnia tegoż Esaw drogą swą do Seiru.
7.KRUSZYŃSKII wrócił dnia tego Ezaw drogą swoją do Seiru.
8.MIESESEzaw zawrócił dnia owego na drogę swą ku Seirowi,
9.SPITZER.1937Więc wrócił w dniu tymże Ezaw drogą swą do Seiru.
10.TYSIĄCL.WYD5Ezaw udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru.
11.BRYTYJKATego dnia udał się Ezaw w drogę powrotną do Seiru,
12.POZNAŃSKAZawrócił więc Ezaw tego samego dnia na swój szlak do Seiru.
13.WARSZ.PRASKALecz Jakub odpowiedział: Ależ to zbyteczne! Obyś tylko ty, panie mój, zachował dla mnie swoją życzliwość. Udał się zatem Ezaw jeszcze tego samego dnia w drogę powrotną do Seiru,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak, owego dnia Esaw wrócił swą drogą do Seiru.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTego zatem dnia Ezaw ruszył w drogę powrotną do Seir.