« 1Moj 33:16 1 Księga Mojżeszowa 33:17 1Moj 33:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa Ja- kob przyszedł na to miasto, jemuż dziano Sochot, tu udziałał dom a spiął stany i zdział temu miastu Sochot, to jest stanowie.
2.WUJEK.1923A Jakób przyszedł do Sochot: gdzie zbudowawszy dom, a rozbiwszy namioty, nazwał imię miejsca onego Sochot, to jest Namioty.
3.GDAŃSKA.1881A Jakób obrócił się do Suchot, i zbudował sobie dom, i dla stad swoich poczynił obory, a dla tego nazwał imię miejsca onego Suchot.
4.GDAŃSKA.2017A Jakub wyruszył do Sukkot i zbudował sobie dom, i zrobił szałasy dla swoich stad. Dlatego nazwał to miejsce Sukkot.
5.NEUFELD.1863A Jakob wyruszył do Sukoth i wystawił sobie dom, a dla bydła swego zrobił szałasy, dla tego nazwano imię miejsca tego Sukoth.
6.CYLKOWA Jakób wyruszył do Sukoth, i zbudował sobie dom, a dla stad swoich wystawił szałasy; przeto nazwano imię miejscowości tej: Sukoth.
7.KRUSZYŃSKIA Jakób udał się do Sukkoth i zbudował sobie dom. I uczynił dla stad swoich namioty, dlatego dano nazwę temu miejscu Sukkoth.
8.MIESESzaś Jakób podążył do Sukkotu, tam zbudował dom dla siebie, a dla dobytku swego wzniósł szałasy [sukkot]; dlatego nazwał miejscowość tę: „Sukkot”.
9.SPITZER.1937A Jakób ruszył do Sukkot i zbudował sobie dom, a dla dobytku swego zrobił szałasy; dlatego nazwano imię miejsca tego Sukkot.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub wyruszył do Sukkot, gdzie zbudował sobie dom, a dla swoich stad postawił szałasy. - Dlatego nazwano tę miejscowość Sukkot.
11.BRYTYJKAA Jakub wyruszył do Sukkot i zbudował sobie dom, a dla stad swoich wystawił szałasy. Dlatego nazwano to miejsce Sukkot.
12.POZNAŃSKAJakub zaś wyruszył w kierunku Sukkot, gdzie zbudował sobie dom. Dla swojej trzody wzniósł szałasy i dlatego właśnie nadano temu miejscu nazwę Sukkot.
13.WARSZ.PRASKAa Jakub wyruszył do Sukkot, gdzie też zbudował sobie dom, a dla swych trzód zrobił szałasy. Dlatego nadano tej miejscowości nazwę Sukkot.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jakób wyruszył do Sukoth oraz zbudował sobie dom, a dla swoich stad wystawił szałasy; dlatego imię tej miejscowości nazwano Sukoth.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub natomiast udał się do Sukkot. Tam zbudował sobie dom, a dobytek rozmieścił w szałasach. Właśnie dlatego miejscu temu nadano nazwę Sukkot.