« 1Moj 33:17 1 Księga Mojżeszowa 33:18 1Moj 33:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI brał się do Salem miasta semietskiego w ziemi Kanaan, gdyż się był wrocił jidąc s Mezopotanijej, i bydlił blisko miasta,
2.WUJEK.1923I przyszedł do Salem, miasta Sychimczyków, które jest w ziemi Chananejskiéj, potem jako się zwrócił z Mezopotamii Syryjskiéj, i mieszkał przy miasteczku.
3.GDAŃSKA.1881I przyszedł Jakób zdrowo do miasta Sychem, które było w ziemi Chananejskiej, gdy się wrócił z Padan Syryjskiego, i położył się przed miastem.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub przyszedł szczęśliwie do miasta Sychem, które było w ziemi Kanaan, gdy wrócił z Paddan-Aram, i rozbił obóz przed miastem.
5.NEUFELD.1863I przyszedł Jakob do kraju Szalem, do miasta Szechem, które jest w ziemi Kenaan, po powrocie z niw Aram, i rozłożył się w obec miasta.
6.CYLKOWI przybył Jakób szczęśliwie do miasta Szechem, co w ziemi Kanaan, po powrocie z Paddan-Aram, i rozłożył się przed miastem.
7.KRUSZYŃSKIPo wyjściu swojem z Padan-Aram, przybył Jakób szczęśliwie do Sychem w ziemi Kanaan i rozłożył się obozem pod miastem.
8.MIESESJakób przybył bez uszczerbku do miasta Sychemu [Szěchem], które znajduje się w Kraju Kanaanejskim, – gdy wracał z Paddanaramu – rozłożył się pod miastem
9.SPITZER.1937Tedy przybył Jakób uszczęśliwiony do miasta Szchem, które w kraju Kanaan, przybywszy z Paddan-Aram, i obozował przed miastem.
10.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan-Aram dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta,
11.BRYTYJKANa koniec dotarł Jakub szczęśliwie po powrocie z Paddan-Aram do miasta Sychem w ziemi kanaanejskiej i rozbił obóz pod miastem,
12.POZNAŃSKAPotem doszedł Jakub szczęśliwie do miasta Sychem w ziemi Kanaan (po powrocie z Paddan-Aram) i rozbił obóz naprzeciw miasta.
13.WARSZ.PRASKAW swej drodze powrotnej z Paddan–Aram dotarł Jakub szczęśliwie aż do Sychem w Kanaanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po powrocie z Paddan–Aram, Jakób przybył też szczęśliwie do miasta Szechem, które jest w ziemi Kanaan oraz rozłożył się przed miastem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu, ciągnąc z Padan-Aram, Jakub dotarł do Szalem, miasta Sychema w ziemi Kanaan, i rozłożył się naprzeciw miasta.