« 1Moj 33:18 1 Księga Mojżeszowa 33:19 1Moj 33:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi kupił to pole, na jemże to swe stany rozpiął, u synow Emor otca Sychem za sto baranow.
2.WUJEK.1923I kupił sztukę pola, na któréj był rozbił namioty, od synów Hemora, ojca Sychemowego, za sto jagniąt.
3.GDAŃSKA.1881I kupił część pola, na którem rozbił namiot swój, od synów Hemora, ojca Sychemowego, za sto jagniąt;
4.GDAŃSKA.2017I za sto monet kupił od synów Hemora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot.
5.NEUFELD.1863I zakupił dział pola, na którém rozbił namiot swój, z ręki synów Chamora, ojca Szechema, za sto Kesytah.
6.CYLKOWI nabył kawał pola, na którém rozbił namiot swój, od synów Chamora, ojca Szechema, za sto kesytów.
7.KRUSZYŃSKIKupił od synów Hamora, ojca Sychemu, dział ziemi za sto kesitów i rozbił tam namiot swój;
8.MIESESi nabył kawał pola, na którem rozbił namiot swój, od Synów Chamora, ojca Szechema, za sto kěsyt.
9.SPITZER.1937I zakupił część pola, gdzie rozpiął tam namiot swój, z rąk Chamora, ojca Szchema, za sto kesytów.
10.TYSIĄCL.WYD5nabył od synów Chamora, ojca Sychema, za sto kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty.
11.BRYTYJKAKupiwszy za sto srebrników od synów Chamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot.
12.POZNAŃSKAOd synów Chamora, ojca Sychema, za sto kesitów kupił kawał pola, na którym ustawił swój namiot.
13.WARSZ.PRASKAOsiadł w pobliżu tego miasta, nabywszy od synów Chamora za sto kesitów pole, na którym rozbił namioty.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od synów Chamora, ojca Szechema, nabył również za sto kesytów kawał pola, na którym rozbił swój namiot.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOd synów Chamora, ojca Sychema, nabył za sto kesit część pola, na którym rozbił swój namiot.