« 1Moj 33:19 1 Księga Mojżeszowa 33:20 1Moj 34:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI udziałał ołtarz, na tem mieście jął wzywać Boga Israhelowa nasilniejszego.
2.WUJEK.1923I zbudowawszy tam ołtarz, wzywał na nim najmocniejszego Boga Izraelowego.
3.GDAŃSKA.1881A postawił tam ołtarz, i nazwał go: Mocny Bóg Izraelski.
4.GDAŃSKA.2017Tam też postawił ołtarz i nazwał go: Mocny Bóg Izraela.
5.NEUFELD.1863I wystawił tam ofiarnik i nazwał go: Bóg jest Bogiem Jisraela.
6.CYLKOWI postawił tam ofiarnicę, i nazwał ją: moc Boga Israela.
7.KRUSZYŃSKIpostawił tam ołtarz i wzywał tam Boga - Boga Izraelowego.
8.MIESESTam wystawił on ołtarz i nazwał go: „Wszechmocny Bóg Izraela”.
9.SPITZER.1937I ustawił tam ołtarz i nazwał go: Bóg (jest) Bogiem Izraela.
10.TYSIĄCL.WYD5Tam też ustawił ołtarz i nazwał go: "El, Bóg Izraela".
11.BRYTYJKATam też postawił ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela.
12.POZNAŃSKATam też postawił ołtarz i wzywał przy nim Boga Izraela.
13.WARSZ.PRASKATam też zbudował ołtarz, na którym składał ofiary swemu Bogu, to jest Bogu Izraela.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tam postawił ofiarnicę oraz nazwał ją Moc Boga Israela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wzniósł tam ołtarz i nazwał go: Bóg Bogiem Izraela.