« 1Moj 33:2 1 Księga Mojżeszowa 33:3 1Moj 33:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Jakob szedł przeciw bratu swemu Ezau i padał siedmkroć a kłaniał się swemu bratu Ezau, niżli się do niego przybliżył ❬brat jego❭.
2.WUJEK.1923A sam wprzód idąc pokłonił się aż do ziemie siedmkroć, aż nadjechał brat jego.
3.GDAŃSKA.1881A sam szedł przed nimi, i pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, niż przyszedł do brata swego.
4.GDAŃSKA.2017Sam zaś wyszedł przed nich i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim doszedł do swego brata.
5.NEUFELD.1863A on szedł przed niemi i kłaniał się aż do ziemi siedm razy, dopóki nie przystąpił aż do brata swego.
6.CYLKOWA sam szedł przed niemi, i kłaniał się ku ziemi siedm razy, zanim przystąpił do brata swojego.
7.KRUSZYŃSKISam wyszedł przed niemi i pokłonił się siedm razy do ziemi, zanim się zbliżył do brata swego.
8.MIESESSam zaś wyszedł przed niemi i pokłonił się siedem razy ku ziemi, aż przystąpił do brata swojego.
9.SPITZER.1937Ale on sam postępował przed nimi i kłaniał się ku ziemi siedem razy, aż zbliżył się do brata swego.
10.TYSIĄCL.WYD5Sam zaś, idąc przed wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim do niego podszedł.
11.BRYTYJKASam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego.
12.POZNAŃSKAOn sam wystąpił przed nimi i siedem razy pokłonił się do ziemi, zanim przystąpił do swego brata.
13.WARSZ.PRASKANa czele zaś wszystkich kroczył Jakub. Gdy zbliżał się do brata, pokłonił mu się aż siedem razy do samej ziemi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A sam szedł przed nimi oraz kłaniał się ku ziemi siedem razy, zanim podszedł do swego brata.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSam ruszył przed nimi, a zanim zbliżył się do swego brata, pokłonił mu się siedem razy.