« 1Moj 33:4 1 Księga Mojżeszowa 33:5 1Moj 33:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wzniosw swe oczy i uźrzy żony a jich syny, i rzekł: „Cso ci to ❬...❭ tobie [a mnie] ❬...❭ przysłuchają?” A on otpowiedział: „Dziatki to są, jimiż to mnie Bog obdarzył sługę twego”.
2.WUJEK.1923A podniósłszy oczy, ujrzał niewiasty i dzieci ich, i rzekł: A ci, co zacz są? a jeźli do ciebie należą? Odpowiedział: Drobiożdżek jest, który darował Bóg mnie, słudze twemu.
3.GDAŃSKA.1881Potem podniósłszy (Ezaw) oczy swe, ujrzał żony i dzieci, i rzekł: A ci co zacz są, twoiż to? i odpowiedział: Dziatki to są, które Bóg dał z łaski słudze twemu.
4.GDAŃSKA.2017Potem podniósł oczy, zobaczył żony i dzieci i zapytał: A kim ci przy tobie? I odpowiedział: To są dzieci, które Bóg w swej łaskawości dał twemu słudze.
5.NEUFELD.1863I podniósł oczy swoje i spostrzegł kobiety i dzieci i rzekł: czem są te dla ciebie? i odrzekł: są to dzieci któremi Bóg obdarzył sługę twojego.
6.CYLKOWI podniósł oczy swe i spostrzegł kobiety i dzieci, i rzekł: "Czyjeż te przy tobie?" I odpowiedział: "To dzieci, któremi obdarzył Bóg sługę twojego."
7.KRUSZYŃSKIEzaw, podniósłszy oczy swe, zobaczył kobiety i dzieci i rzekł: "Co to za jedni u ciebie?" Powiedział: "Dzieci, które użyczył Bóg słudze twemu".
8.MIESESSkoro podniósł oczy swoje, ujrzał kobiety i dzieci te i rzekł: „Kim są ci przy tobie?”, a on rzekł: „Dzieci, któremi Bóg obdarzył sługę twego”.
9.SPITZER.1937Gdy podniósł oczy swe i ujrzał kobiety i dzieci, tedy rzekł (Ezaw): – Któż są ci przy tobie? A powiedział: – To dzieci, którymi obdarzył łaskawie Bóg sługę twego.
10.TYSIĄCL.WYD5A ci kim są dla ciebie?, Jakub odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę.
11.BRYTYJKAA gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł: A ci kim są dla ciebie? Odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył sługę twego.
12.POZNAŃSKA[Ezaw] podniósł potem oczy, a widząc kobiety i dzieci, zapytał: - Kim są oni dla ciebie? Jakub odrzekł: - Dziećmi, których Bóg użyczył twemu słudze.
13.WARSZ.PRASKAKim są dla ciebie te [kobiety i dzieci]? A Jakub odpowiedział: Są to dzieci, którymi Bóg w swojej łaskawości obdarzył twojego sługę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także podniósł swoje oczy oraz spostrzegł kobiety i dzieci, więc powiedział: Czyje są te osoby przy tobie? A odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg obdarzył twojego sługę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy potem Ezaw rozejrzał się i zobaczył żony oraz dzieci, zapytał: Kim oni są dla ciebie? Jakub wyjaśnił: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę.