« Jan 13:10 Ewangelia Jana 13:11 Jan 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:11b) wiedział bo wydawcę swego. Dla tego rzekł: Nie wszyscy czyści jesteście.
2.WUJEK.1923Albowiem wiedział, któryby był, co go miał wydać, dlatego powiedział: Nie jesteście wszyscy czystymi.
3.RAKOW.NTWiedział bowiem który go wydawał; dla tego rzekł: Nie wszyscy czystymi jesteście.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wiedział, który go wydać miał; dlategoż rzekł: Nie wszyscy jesteście czystymi.
5.GDAŃSKA.2017Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
6.SZCZEPAŃSKIWiedział bowiem kto Go zdradzi; dlatego rzekł: »nie wszyscy jesteście czyści«.
7.MARIAWICIAlbowiem wiedział, który z nich był, co Go miał wydać, i dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
8.GRZYM1936Albowiem wiedział, kto miał go zdradzić; dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem wiedział, który to miał go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem wiedział, który to miał go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
12.BRYTYJKAWiedział bowiem, kto ma go wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści.
13.POZNAŃSKAWiedział bowiem, kto Go wyda, i dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
14.WARSZ.PRASKAWiedział bowiem, kto Go miał wydać, i dlatego mówił: Nie wszyscy jesteście czyści.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem znał tego, który go wydawał; dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus bowiem był świadom, kto ma Go wydać, i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści.
17.TOR.PRZ.Wiedział bowiem, kto Go wyda; dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści.”