« Jan 13:28 Ewangelia Jana 13:29 Jan 13:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niektórzy bo mnimali, ponieważ mieszek miał Judasz, iż mówi mu Jesus, kup czego potrzebujem na święto, albo ubogim aby co dał.
2.WUJEK.1923Albowiem niektórzy mniemali, gdyż Judasz miał mieszek, iż mu rzekł Jezus: Nakup tedy, czego nam potrzeba na dzień święty, albo iżby co dał ubogim.
3.RAKOW.NTAbowiem niektórzy mniemali, gdyż worek miał Judasz, iż mu mówi Jezus: Kup, czego potrzebę mamy na święto; abo ubogim żeby co dał.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem niektórzy mniemali, gdyż Judasz miał mieszek, iż mu rzekł Jezus: Nakup, czego nam potrzeba na święto, albo iżby co dał ubogim.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ Judasz miał sakiewkę, niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział: Nakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim.
6.SZCZEPAŃSKIA ponieważ Judasz dzierżył trzos, przeto niektórzy mniemali, że Jezus mu powiedział: Zakup, czego nam potrzeba na święto, - lub, aby ubogim co rozdał.
7.MARIAWICIBo niektórzy mniemali, gdyż Judasz miał mieszki, że mu rzekł Jezus: Nakup, czego nam potrzeba na dzień święty; albo żeby co dał ubogim.
8.GRZYM1936Niektórzy sądzili, że, ponieważ Judasz nosił pieniądze, Jezus mu powiedział, żeby kupił, czego było trzeba na święta, albo żeby biednym rozdał jałmużnę.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem niektórzy sądzili, jako że Judasz miał trzos, że Jezus mu powiedział: Zakup, czego nam potrzeba na święto, lub aby rozdał co ubogim.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem niektórzy sądzili, że Judaszowi zarządzającemu wspólnym trzosem Jezus chce powiedzieć: Zakup, czego nam potrzeba na święto, lub aby rozdał co ubogim.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim.
12.BRYTYJKAA ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim.
13.POZNAŃSKAA że Judasz miał trzos, niektórzy myśleli, że Jezus mówi do niego: Zrób zakupy potrzebne na święta, albo kazał mu dać coś ubogim.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ zaś Judasz opiekował się całym trzosem, sądzili niektórzy, że Jezus kazał mu pójść i zakupić, co było potrzebne na święto, albo żeby dał coś ubogim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem niektórzy uważali, że skoro Judas miał sakiewkę, Jezus mu mówi: Nakup, czego nam potrzeba na święto; względnie aby dał coś ubogim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiektórzy przypuszczali nawet, że ponieważ Judasz zarządzał sakiewką, Jezus posyła go, by kupił, czego im trzeba na święto, albo by dał coś ubogim.
17.TOR.PRZ.Niektórym bowiem wydawało się, że skoro Judasz miał sakiewkę, to Jezus mu powiedział: Zakup, to co nam potrzebne na święto, albo żeby coś dał ubogim.