« Jan 13:29 Ewangelia Jana 13:30 Jan 13:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On przeto wziąwszy chleb, wnet wyszedł, a była noc gdy wyszedł.
2.WUJEK.1923On tedy wziąwszy sztuczkę, natychmiast wyszedł, a noc była.
3.RAKOW.NTWziąwszy tedy onę sztuczkę on, wnet wyszedł. A była noc.
4.GDAŃSKA.1881Tedy on wziąwszy onę sztuczkę chleba, zarazem wyszedł; a noc była.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy on wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł. A była noc.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś, spożywszy kąsek, natychmiast wyszedł. A była noc.
7.MARIAWICIOn tedy wziąwszy oną sztuczkę Chleba, natychmiast, wyszedł precz. A była noc.
8.GRZYM1936A on po spożyciu chleba zaraz wyszedł. I była już noc.
9.DĄBR.WUL.1973On zaś, gdy spożył chleb, wyszedł natychmiast. A była noc.
10.DĄBR.GR.1961On zaś, gdy spożył chleb, wyszedł natychmiast. A była noc.
11.TYSIĄCL.WYD5On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
12.BRYTYJKAOn więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc.
13.POZNAŃSKAJudasz wyszedł zaraz po zjedzeniu kawałka (chleba). A była noc.
14.WARSZ.PRASKATymczasem on po spożyciu chleba natychmiast wyszedł. A była noc.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem tamten wziął ów kęs i zaraz wyszedł; a była noc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zatem wziął ten kawałek i natychmiast wyszedł. A była noc.
17.TOR.PRZ.On więc, gdy wziął kawałek chleba, zaraz wyszedł; a była noc.