« Jan 13:32 Ewangelia Jana 13:33 Jan 13:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dzieci, jeszcze na chwilkę zwami jestem, będziecie mię szukać, a jako rzekłem Judom, iż gdzie odchodzę ja, wy niemożecie przyść, (tak) i wam mówię teraz.
2.WUJEK.1923Synaczkowie! jeszczem maluczko jest z wami. Będziecie mię szukać, a jakom powiedział Żydom: Gdzie Ja idę, wy przyjść nie możecie, i wam teraz powiadam.
3.RAKOW.NTDziatki, jeszcze mało z wami jestem; Będziecie mię szukać; i jakom rzekł Żydom: Iż gdzie idę ja, wy nie możecie przyść; i wam mówię teraz.
4.GDAŃSKA.1881Synaczkowie! jeszcze maluczko jestem z wami; będziecie mię szukać, ale ja jakom rzekł Żydom: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie; tak i wam teraz powiadam.
5.GDAŃSKA.2017Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie – tak i wam teraz mówię.
6.SZCZEPAŃSKISynaczkowie! Niedługo już będę z wami; będziecie Mnie szukali, ale - jak to Judejczykom powiedziałem: »dokąd Ja idę, wy się dostać nie możecie« - i wam teraz mówię.
7.MARIAWICISynaczkowie, niedługo jeszcze jestem z wami. Będziecie Mię szukać i jakom Żydom powiedział, dokąd Ja idę, wy nie możecie przyjść, i wam teraz powiadam.
8.GRZYM1936Synaczkowie, już niedługo jestem z wami. Szukać mię będziecie, ale jak Żydom powiedziałem, że dokąd ja idę, tam oni przyjść nie mogą, tak i wam teraz mówię.
9.DĄBR.WUL.1973Synaczkowie! Niedługo już będę z wami. Będziecie mnie szukać, ale jakom powiedział Żydom: Dokąd ja zdążam, wy przyjść nie możecie, tak i wam teraz mówię.
10.DĄBR.GR.1961Synaczkowie! Niedługo już będę z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom: Dokąd ja zdążam, wy przyjść nie możecie, tak i teraz wam to mówię.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.
12.BRYTYJKADziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię.
13.POZNAŃSKADzieci, niedługo już pozostanę z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak już powiedziałem Judejczykom - tak teraz i wam mówię: Tam, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.
14.WARSZ.PRASKADzieci moje, już niedługo będę pozostawał z wami. Będziecie Mnie szukać, ale Ja mówię wam – tak jak już przedtem powiedziałem Żydom – tam, dokąd Ja idę, wy nie możecie pójść.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzieci, jeszcze trochę jestem z wami; będziecie mnie szukać oraz jak powiedziałem Żydom: Gdzie ja idę, wy przyjść nie zdołacie; zatem teraz wam mówię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrogie dzieci! Jeszcze chwilę jestem z wami. Będziecie Mnie szukać. Mówię wam teraz to, co niegdyś Żydom, że gdzie Ja idę, wy przyjść nie zdołacie.
17.TOR.PRZ.2023Dzieciątka! Jeszcze krótko jestem z wami. Szukać mnie będziecie, a jak powiedziałem Żydom: Dokąd ja odchodzę, wy tam nie możecie przyjść; i to wam mówię teraz.