« Jan 13:34 Ewangelia Jana 13:35 Jan 13:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Po tem poznają wszytcy, iż moi uczniowie jesteście, jeśli miłość macie jeden ku drugiemu.
2.WUJEK.1923Po tem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeźli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu.
3.RAKOW.NTW tym poznają wszyscy, że moimi uczniami jesteście, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim.
4.GDAŃSKA.1881Stądci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeźli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim.
5.GDAŃSKA.2017Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować.
6.SZCZEPAŃSKIPo tem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie.
7.MARIAWICIPo tem poznają wszyscy, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie mieć miłość społeczną jeden ku drugiemu.
8.GRZYM1936Potem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie.
9.DĄBR.WUL.1973Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu.
10.DĄBR.GR.1961Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
12.BRYTYJKAPo tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
13.POZNAŃSKAPo tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli będziecie miłować jedni drugich, to wszyscy poznają, żeście moimi uczniami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli w sobie będziecie mieć miłość.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.
17.TOR.PRZ.„Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć między sobą wzajemną miłość.”