« Jan 13:37 Ewangelia Jana 13:38 Jan 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:39) Odpowiedział mu Jesus: Duszę twoję za mię położysz? prawdziwie prawdziwie mówię tobie, jeszcze kur nie zapoje, aż się mnie zaprzysz trzy kroć.
2.WUJEK.1923Odpowiedział mu Jezus: Duszę swą za mię położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Nie zapieje kur, aż się mnie po trzykroć zaprzesz.
3.RAKOW.NTOdpowiedział mu Jezus: Duszę swą za mię położysz? Amen amen mówię tobie: Nie zapoje kur, aż się zaprzysz mnie trzykroć.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział mu Jezus: Duszę twoję za mię położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Nie zapieje kur, aż się mnie po trzykroć zaprzesz.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.
6.SZCZEPAŃSKIJezus {mu} odpowiada: Życie twe za Mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: kur nie zapieje, a ty się po trzykroć Mnie zaprzesz.
7.MARIAWICIOdpowiedział mu Jezus: Życie swoje za Mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, nie zapieje kur, aż się Mnie trzykroć zaprzesz.
8.GRZYM1936A Jezus mu na to: Życie swoje dasz za mnie? Powiadam ci, że nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział mu Jezus: Życie swe za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
10.DĄBR.GR.1961Na to mówi Jezus: Życie swoje za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.
12.BRYTYJKAOdpowiedział mu Jezus: Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
13.POZNAŃSKAJezus odpowiedział: - Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeszcze kogut nie zapieje. a ty trzykroć się Mnie zaprzesz.
14.WARSZ.PRASKAI odpowiedział mu Jezus: Życie swoje chcesz oddać za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, nim kur zapieje, ty się Mnie wyprzesz trzykrotnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiada mu Jezus: Swoje życie za mnie złożysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, nie zapieje kogut, aż trzykroć się mnie wyprzesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Oddasz za Mnie swoje życie? Ręczę i zapewniam: Zanim zapieje kogut, trzy razy się Mnie wyprzesz.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział mu: „Życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz.”