« Jan 13:6 Ewangelia Jana 13:7 Jan 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jesus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale dowiesz się potym.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł mu. Co Ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale dowiesz się potem.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus, i rzekł mu: Co ja czynię, ty niewiesz teraz, lecz poznasz potym.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odezwał się i rzekł doń: Co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz później.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale będziesz potem wiedział.
8.GRZYM1936Odpowiedział mu Jezus: Co ja teraz czynię, ty tego nie wiesz, ale dowiesz się potem.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiadając Jezus rzekł mu: Co ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem.
10.DĄBR.GR.1961Odrzekł mu Jezus: Tego co ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później – pojmiesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później.
12.BRYTYJKAOdpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.
13.POZNAŃSKAA Jezus mu odpowiedział: - Ty teraz tego nie rozumiesz, co Ja robię, ale potem zrozumiesz.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus na to: Tego, co ja teraz czynię, ty na razie nie rozumiesz, zrozumiesz to jednak później.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział mu Jezus, mówiąc: Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale potem zrozumiesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne.
17.TOR.PRZ.2023Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: „Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale potem to pojmiesz.”
18.ODN.B.BRZ.2023Jezus odpowiedział mu: Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale się potem dowiesz.