« Jan 13:7 Ewangelia Jana 13:8 Jan 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:8) Mówi mu Piotr: Nie będzie myć nóg mnie na wieki. (13:9) Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie omyję, niemasz części ze mną.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Piotr: Nie będziesz mi umywał nóg na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeźli cię nie umyję, nie będziesz miał części zemną.
3.RAKOW.NTMówi mu Piotr: Nie będziesz umywał nóg moich na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie masz części ze mną.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Piotr: Nie będziesz ty nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeźli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną.
5.GDAŃSKA.2017Piotr mu powiedział: Nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.
6.SZCZEPAŃSKIPiotr Mu rzecze: Nie, przenigdy, nie będziesz mi nóg umywał! Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze Mną.
7.MARIAWICIRzekł Mu Piotr: Nie będziesz mi umywał nóg na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze Mną części.
8.GRZYM1936Mówi mu Piotr: Nigdy mi nie będziesz nóg umywał! Jezus mu na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał części ze mną.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu Piotr: Nigdy mi nóg nie będziesz umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną.
10.DĄBR.GR.1961Rzecze mu Piotr: Nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeślibym cię nie umył, nie masz uczestnictwa ze mną.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.
12.BRYTYJKARzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.
13.POZNAŃSKAMówi Mu Piotr: - Nie, nigdy nie będziesz umywał mi nóg. Jezus mu odrzekł: - Jeśli ciebie nie umyję, nie będziesz miał więzi ze Mną.
14.WARSZ.PRASKARzekł do Niego Piotr: Ależ nie, Panie! Ty mi nigdy nie będziesz umywał nóg. Lecz Jezus odpowiedział mu: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał nic wspólnego ze Mną.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Piotr: Nie możesz obmywać moich nóg aż do wieczności. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie obmyję, nie masz ze mną części.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiotr nie mógł się z tym pogodzić: Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg! A Jezus na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze Mną działu.
17.TOR.PRZ.2023Piotr powiedział do Niego: Nie! Za nic w świecie nie będziesz mył mych stóp. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie masz działu ze mną.”