« Eze 30:9 Księga Ezechiela 30:10 Eze 30:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg: Wyniszczę lud Egipski ręką Nabuchodonozora, króla Babilońskiego.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi panujący Pan: Uczynię zaiste koniec mnóstwu Egipskiemu przez rękę Nabuchodonozora, króla Babilońskiego.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Pan BóG: Położę kres mnóstwu Egiptu przez rękę Nabuchodonozora, króla Babilonu.
4.CYLKOWTak rzecze Pan, Wiekuisty: Tak to położę koniec wrzawie Micraimu przez Nebukadrecara, króla Babelu.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Bóg: Położę kres bogactwu Egiptu ręką Nabuchodonozora, króla Babilonu.
6.BRYTYJKATak mówi Wszechmocny Pan: Położę kres okazałości Egiptu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego.
7.POZNAŃSKATak mówi Pan, Jahwe: Położę kres przepychowi Egiptu ręką Nebukadnezara, króla Babilonu.
8.WARSZ.PRASKAA oto, co mówi Pan Bóg: Rękami Nabuchodonozora, króla babilońskiego, położę kres przepychowi Egiptu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Pan, WIEKUISTY: W ten sposób, przez Nabukadnecara, króla Babelu, położę koniec wrzawie Micraimu.
10.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi Wszechmocny PAN: Za moją sprawą Nebukadnesar, król Babilonu, położy kres armii Egiptu.