« Eze 30:14 Księga Ezechiela 30:15 Eze 30:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyleję rozgniewanie moje na Pelusyum, siłę Egiptu, i wybiję mnóstwo Alexandryjskie.
2.GDAŃSKA.1881Wyleję też popędliwość moję na Syn, obronne miejsce Egipskie, a wytracę mnóstwo z No.
3.GDAŃSKA.2017Wyleję swoją zapalczywość na Sin, twierdzę Egiptu, i wytracę tłumy z No.
4.CYLKOWWyleję też zapalczywość Moję na Syn, twierdzę Micraimu, a wytępię tłum z No.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyleję mój gniew na Sin, na twierdzę Egiptu, i w No wytępię hałaśliwą tłuszczę.
6.BRYTYJKAWyleję moją zapalczywość na Sin, twierdzę Egiptu, i wytępię pospólstwo Nof.
7.POZNAŃSKAWyleję mój gniew na Sin, miejsce schronienia Egiptu, i wytracę tłumy w No.
8.WARSZ.PRASKAGniew mój wyleję na Sin, warownię egipską, rozstąpi się ziemia pod No i całe tłumy wytracę w No.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyleję Moją zapalczywość na Syn, twierdzę Micraimu, a z No wytępię tłum.
10.EIB.BIBLIA.2016Wyleję moje wzburzenie na Sin, twierdzę Egiptu, i wytępię hordę z Teb.