« Eze 30:16 Księga Ezechiela 30:17 Eze 30:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Młodzieńcy Heliopola i Bubasty od miecza polęgą, a same w niewolą zawiodą.
2.GDAŃSKA.1881Młodzieńcy miasta On i Bubasto od miecza polegną, a panny w pojmanie pójdą.
3.GDAŃSKA.2017Młodzieńcy z Awen i Pibeset polegną od miecza, te miasta pójdą do niewoli.
4.CYLKOWMłodzieńcy Awenu i Pi-Beset od miecza legną, a one same w niewolę pójdą.
5.TYSIĄCL.WYD5Młodzieńcy z On i Pi-Beset polegną od miecza, a miasta te pójdą w niewolę.
6.BRYTYJKAMłodzi wojownicy On i Pi-Beset padną od miecza, a ich kobiety pójdą do niewoli.
7.POZNAŃSKAMłodzieńcy On i Pi-Beset zginą od miecza, a [mieszkańcy] tych [miast] pójdą w niewolę.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy młodzi ludzie w On i w Pi-Beset polegną od miecza, a te miasta znajdą się pod władzą wroga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Legną od miecza młodzieńcy Awenui Pi–Beset, a one same pójdą w niewolę.
10.EIB.BIBLIA.2016Młodzi z Heliopolis i Pi-Beset padną od miecza, a ludność tych miast pójdzie do niewoli.