« Eze 30:23 Księga Ezechiela 30:24 Eze 30:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zmocnię ramiona króla Babilońskiego i dam miecz mój w rękę jego i złamię ramię Pharaonowe, i stękać będą stękaniem zabici przed oczyma jego.
2.GDAŃSKA.1881Umocnię zasię ramiona króla Babilońskiego, i dam miecz mój w ręce jego, a ramiona Faraonowe złamię, i będzie stękał przed obliczem jego, jako stęka zraniony na śmierć.
3.GDAŃSKA.2017Wzmocnię ramiona króla Babilonu i włożę swój miecz w jego ręce, a ramiona faraona złamię i będzie przed nim stękał, jak stęka śmiertelnie zraniony.
4.CYLKOWI pokrzepię ramiona króla Babelu, i podam miecz Mój w rękę jego, ale skruszę ramiona Faraona, i będzie jęczał jako jęczą ranni przed nim.
5.TYSIĄCL.WYD5Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i dam mu w rękę swój miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony.
6.BRYTYJKAWzmocnię natomiast ramiona króla babilońskiego i włożę mój miecz do jego ręki; ale ramiona faraona złamię, tak iż będzie przed nim jęczał, jak jęczą pobici.
7.POZNAŃSKAUmocnię ramiona króla Babilonu i dam mu miecz do ręki. Ramiona zaś faraona złamię i będzie przed nim jęczał jak śmiertelnie raniony.
8.WARSZ.PRASKAUmocnię zaś ramię króla babilońskiego i mój miecz włożę w jego rękę. Skruszę ramiona faraonowi, tak że przed swym wrogiem będzie jęczał, jakby już konał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokrzepię ramiona króla Babelu i podam Mój miecz w jego rękę. A skruszę ramiona faraona, więc będzie jęczał, jak jęczą przed nim ranni.
10.EIB.BIBLIA.2016Wzmocnię natomiast ramiona króla Babilonu. Włożę mój miecz w jego rękę. Lecz ramiona faraona złamię. Będzie przed nim jęczał jak śmiertelnie ranny.