« Eze 30:24 Księga Ezechiela 30:25 Eze 30:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A zmocnię ramiona króla Babilońskiego, a ramiona Pharaonowe upadną: i poznają, żem Ja Pan, gdy dam miecz mój w rękę króla Babilońskiego, i wyciągnie go na ziemię Egipską.
2.GDAŃSKA.1881Umocnię, mówię, ramiona króla Babilońskiego, a ramiona Faraonowe upadną; i dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy dam miecz mój w rękę króla Babilońskiego, aby go wyciągnął na ziemię Egipską.
3.GDAŃSKA.2017Wzmocnię – mówię – ramiona króla Babilonu, a ramiona faraona upadną; i poznają, że ja jestem PANEM, gdy włożę swój miecz w ręce króla Babilonu, aby go wyciągnął na ziemię Egiptu.
4.CYLKOWTak, pokrzepię Ja ramiona króla Babelu, ramiona zaś Faraona opadną, aby poznano, żem Ja Wiekuisty, gdy podam miecz Mój w rękę króla Babelu, a zwróci go przeciw ziemi Micraim.
5.TYSIĄCL.WYD5Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, a ramiona faraona osłabną; i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej.
6.BRYTYJKAWzmocnię ramiona króla babilońskiego, lecz ramiona faraona opadną. I poznają, że Ja jestem Pan, gdy mój miecz włożę do ręki króla babilońskiego i on wyciągnie go przeciwko ziemi egipskiej.
7.POZNAŃSKAUmocnię ramiona króla Babilonu, a ramiona faraona opadną. Poznają, że Ja jestem Jahwe, gdy miecz mój dam w rękę króla Babilonu i wyciągnę go przeciw krainie egipskiej.
8.WARSZ.PRASKAKiedy umocnię ramiona króla babilońskiego, opadną omdlałe ramiona faraona. I wtedy poznają wszyscy, że Ja jestem Panem, który włożył swój miecz w ręce króla babilońskiego i wysłał go przeciw Egiptowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, Ja pokrzepię ramiona króla Babelu, zaś ramiona faraona opadną; by poznano, że Ja jestem WIEKUISTY, gdy Mój miecz podam w rękę króla Babelu i go zwróci przeciwko ziemi Micraim.
10.EIB.BIBLIA.2016Ramiona króla Babilonu wzmocnię, a ramiona faraona opadną - i przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy mój miecz włożę w rękę króla Babilonu, a on wyciągnie go przeciw ziemi egipskiej.