« Eze 30:3 Księga Ezechiela 30:4 Eze 30:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyjdzie miecz do Egiptu, i będzie strach w Ethyopskiéj ziemi, gdy polęgą zranieni w Egipcie, i wzięte będzie mnóstwo jego i skażone fundamenty jego.
2.GDAŃSKA.1881I przyjdzie miecz na Egipt, a będzie wielka trwoga w ziemi Murzyńskiej, gdy polegną pobici w Egipcie, a zabiorą dostatki jego, i podwrócone będą grunty jego.
3.GDAŃSKA.2017I spadnie miecz na Egipt, i będzie wielka trwoga w Etiopii, gdy polegną zabici w Egipcie, gdy zabiorą jego dostatek i jego fundamenty będą zburzone.
4.CYLKOWI przeniknie miecz do Micraim, i wzniknie drżenie w Kusz, gdy legną ranni w Micraimie, a uprowadzą tłum jego, a zburzone będą posady jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Miecz przyjdzie na Egipt i trwoga nastanie w Kusz, kiedy w Egipcie polegną zabici, gdy zabiorą jego bogactwo i gdy posady jego będą rozwalone.
6.BRYTYJKAMiecz spadnie na Egipt; Etiopię ogarnie drżenie, gdy w Egipcie będą padać pobici, gdy zabiorą jego dostatki i będą naruszone jego posady.
7.POZNAŃSKAMiecz spadnie na Egipt, drżenie ogarnie Kusz, gdy legną pobici w Egipcie, [gdy] zabiorą jego bogactwa, a jego fundamenty będą zburzone.
8.WARSZ.PRASKAMiecz przyjdzie na Egipt, całą Etiopię ogarnie trwoga, gdy ciała poległych pokryją Egipt, który będzie pozbawiony bogactw wszelkich, a jego fundamenty zostaną wywrócone.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miecz przeniknie do Micraim i rozpocznie się drżenie w Kusz, kiedy w Micraimie legną ranni, uprowadzą jego tłum niewolników i zostaną zburzone jego posady.
10.EIB.BIBLIA.2016Na Egipt spadnie miecz, a Etiopię ogarną bóle, gdy w Egipcie będą padać zabici, gdy pokonają jego armię i rozbiją jego fundamenty.